Our Class

Grade : XI & XII

Morning Shift:

6:20 am – 10:30 am   [Summer]

6:30 am- 10:35 am [Winter]

 

Day Shift:    

10:45 am-5:00 pm [Summer]

10;45 am-4:30 pm [Winter]

 

Bachelors’  [BBS & BA/BSW]

6:10 am-10:00 am [Summer]

6:30 am-10:10 am [Winter]